Małgorzata Hayer
Specjalista ds. Kadr i Płac

Jako Specjalista ds. kadr i płac jestem odpowiedzialna za organizowanie procesu wypłacania wynagrodzeń pracownikom. Sporządzam listy płac, deklaracje do ZUS, US, GUS i PFRON. Cały czas pogłębiam swoją znajomość prawa podatkowego i prawa pracy z czego czerpię dużo satysfakcji.

 

Created by 

Skontaktuj się z nami:

 

tel. 510 008 070 

ul. Piłsudskiego 32

75-511 Koszalin