Agnieszka Dzwonek

Office Manager/Kierownik Biura

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy administracyjnej i logistycznej w firmach prywatnych, jak i w administracji publicznej. Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie na kierunku politologia - specjalność administracja. Posługuję się językiem angielskim w stopniu średniozaawansowanym. Zajmuję się administracją oraz bieżącą organizacją pracy Kancelarii. Odpowiadam za prawidłowy przepływ informacji oraz sprawny obieg dokumentów. Współpracuję z instytucjami zewnętrznymi i Klientami w zakresie prowadzonej przez Kancelarię działalności. Odpowiadam za przygotowywanie i realizację umów z Klientami, monitoruję rozliczenia finansowe z Kancelarią. Zarządzam dostawami i przygotowywaniem zamówień.

 

Created by 

Skontaktuj się z nami:

 

tel. 510 008 070 

ul. Piłsudskiego 32

75-511 Koszalin