O NAS

KONTAKT

Kancelaria Podatkowa PROGRES Sp. z o. o.

 

Regon 321428471

NIP 6692520002

 

Doradca Podatkowy mgr Ewa Michalska

Nr wpisu:10821

 

Regon: 331305128

NIP: 6691827856

 

Piłsudskiego 32

75-511 Koszalin

 

tel. +48 94 340 02 20

fax +48 94 340 02 30

tel. kom. 510 008 060 

tel. kom. 510 051 318

tel. kom. 510 051 319 (kadry)

 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Temat
Nazwisko/Firma
Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ZAUFALI NAM

ZAKRES USŁUG

Kancelaria Podatkowa Progres tworzy rozwiązania pozwalające działać Klientom skuteczniej i wydajniej. Jak wskazuje nazwa naszej firmy, zależy nam na stopniowym, nieprzerwanym wzroście i postępie w partnerstwie Kancelarii i naszych Klientów. Towarzyszymy i wspieramy naszych Klientów na każdym etapie drogi rozwoju, identyfikujemy się z ich potrzebami i dokładamy wszelkich starań, żeby sprostać wszystkim stawianym wymaganiom. Zapewniamy obsługę w języku polskim, niemieckim i angielskim, a współpraca z krajowymi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi pozwala na zabezpieczenie prawne transakcji na rynku polskim, jak i na rynku międzynarodowym.

ZESPÓŁ

 

Ewa Michalska

Irena Kwiatkowska

Barbara Majewska

 Krzysztof Lewandowski

Adrianna Sobota

POMOC

W ZAŁOŻENIU

FIRMY

ANALIZY

FINANSOWE

I EKONOMICZNE

NADZÓR KSIĘGOWY

W SIEDZIBIE

KLIENTA

KADRY I PŁACE

USŁUGI

KORPORACYJNE

KSIĘGOWOŚĆ

I RAPORTOWANIE

DORADZTWO

PODATKOWE

I GOSPODARCZE

BIEGLI

REWIDENCI

BHP

OBSŁUGA

SEKRETARSKA

 

WYNAJEM SAL

I ADRESU

DOTACJE Z UE,

PUP, PFRON

ZATRUDNIANIE

CUDZOZIEMCÓW

AKTUALNOŚCI

 

10.01.2019

 

Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001-2015 do rozszerzonego zakresu usług Kancelarii o doradztwo IT i Marketing. Wspieramy rozwój naszych Klientów kompleksowo. Zapraszamy do współpracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.09.2018

 

Szanowni Klienci, Przyjaciele,


z radością informujemy iż 10 września nastąpiło oficjalne otwarcie I Oddziału naszej Kancelarii. Zapraszamy na I piętro przy ulicy Gnieźnieńskiej 7. W nowym biurze czekają na Państwa dobrze znane Panie a na ich czele Manager Zarządzający Magdalena Michalska.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas w nowej lokalizacji, będzie nam niezmiernie miło Państwa gościć️.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOG

22.03.2017

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

 

Po szerokich konsultacjach z organizacjami rządowymi i pozarządowymi wprowadzono kolejne zmiany w projekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obawiano się, że nowe zasady utrudnią pozyskiwanie pracowników, jednocześnie wszyscy byli zgodni, że konieczne jest przeciwdziałanie nadużyciom przy procedurze systemu oświadczeń. Zmieniony projekt określa nowe zasady przyjmowania cudzoziemców w celu wykonywania pracy sezonowej.

 

Zezwolenia na pracę sezonową - Dyrektywa UE bezpośrednio wskazuje trzy sektory, które będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową: rolnictwo, ogrodnictwo oraz turystyka. Zezwolenia będą wydawane na okres 9 miesięcy, liczonych od daty pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państwa strefy Schengen (ponieważ już korzysta z uprawnień związanych z posiadaniem wizy). Dodatkowo zostaje wprowadzona jednorazowa opłata w wysokości 30,00 zł dla pracodawcy, za wydanie zezwolenia na prace sezonowe.

 

O zezwolenie będą mogli się ubiegać obywatele wszystkich państw trzecich. Natomiast planowane są ułatwienia dla obywateli 6 państw, co do których stosowana jest procedura oświadczeń. Organem właściwym do wydania zezwolenia będzie starosta. W celu ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową wymagane będzie przeprowadzenie testu rynku pracy oraz obowiązkowe zakwaterowanie cudzoziemca (zawarcie odrębnej umowy w formie pisemnej określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej a czynsz nie będzie mógł być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca). Po otrzymaniu od pracodawcy zaświadczenia z PUP o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, cudzoziemiec może ubiegać się o uzyskanie wizy na wjazd. Po przyjeździe na terytorium RP i stawienie się u pracodawcy, starosta wyda zezwolenie na pracę sezonową, uprawniające do legalnego wykonywania pracy.

 

Wprowadzone zostaną sankcje dla pracodawców w związku z niewywiązaniem się z obowiązków określonych dyrektywą. Będą dotyczyły respektowania uprawnień pracowniczych i innych obowiązków wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi, jak również za niepodpisanie z cudzoziemcem umowy najmu.

 

Praca krótkoterminowa – po konsultacjach zdecydowano o pozostawieniu procedury oświadczeń rejestrowanych przez PUP. Dotyczy ona obywateli Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Ukrainy i Białorusi. Cudzoziemiec w dalszym ciągu będzie mógł wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Wprowadzona zostaje jednorazowa opłata w wysokości 30,00 zł dla pracodawcy za wydanie oświadczenia. Jej celem jest zmniejszenie nadużyć oraz zapewnienie środków finansowych, które będą wykorzystane przez starostów do wykonywania tego zadania. Wprowadzone zostają również obostrzenia: karalność podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, przekroczenie limitu przyjmowanych oświadczeń (jeśli zostanie określony), jeżeli urząd uzna pozorność dokumentu.

 

Zezwolenia na pracę - istotną zmianą jest wprowadzenie nowej przesłanki odmowy wydania zezwolenia na pracę w sytuacji:

 

- nie spełnienia wymogów wskazanych przez pracodawcę - udokumentowanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemca i przebiegu dotychczasowej pracy, by porównać je z ofertą podmiotu złożoną w celu uzyskania informacji starosty,

- braku minimalnego wynagrodzenia za pracę cudzoziemca,

- możliwości określenia limitów wydawanych zezwoleń/ oświadczeń w roku kalendarzowym,

- doprecyzowania przepisu, według którego uprawnienie cudzoziemca do wykonywania pracy jest przedłużane na okres postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę.

 

Rejestr pracy cudzoziemców – utworzony zostanie rejestr pracy cudzoziemców, który będzie zawierał informacje dotyczące klasycznych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń składanych w celu dokonania wpisu do ewidencji oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Będzie w nim także odnotowywany przyjazd cudzoziemca do podmiotu powierzającego pracę, co pozwoli na potwierdzenie, iż wiza, którą cudzoziemiec uzyskał oraz zezwolenie, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Stworzenie rejestru przyczyni się także do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Utworzenie wymienionych ewidencji ma na celu ułatwienie konsulom weryfikacji przesłanki (dotyczącej wykonywania pracy w Polsce) do wydania wizy cudzoziemcom starającym się o nią w konsulatach. Uzasadnieniem utworzenia rejestru jest sprawne i zgodne z prawem przekazywanie informacji dla organów zajmujących się kontrolą wykonywania pracy oraz legalności zatrudniania i pobytu cudzoziemców.

 

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 r. Wyjątkiem ma być stopniowe „wygaszanie” oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w ich dotychczasowym kształcie, a także przepisów dotyczących wiz wydawanych w celu pracy na podstawie takich oświadczeń.

 

Po dniu 1 lipca 2017 r. konsulowie będą mogli wydawać wizy w celu wykonywania pracy na podstawie „starego” oświadczenia, jeżeli wniosek o wydanie wizy zostanie złożony przed dniem 31 października 2017 r., a oświadczenie nie będzie przewidywało wykonywania pracy po dniu 31 grudnia 2017 r.

 

Wprowadzenie nowego zezwolenia na pracę sezonową jak i zmiana oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wymaga przygotowania się urzędów oraz modernizację systemów teleinformatycznych. Z tych powodów wejście w życie niektórych przepisów przewidziane zostało na 1 stycznia 2018 r.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości w wyżej wymienionym temacie zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 94 340 02 23 

 

 

15.01.2017

 

Prowadzenie firmy we współczesnych czasach wydaje się dość łatwe – wystarczy pomysł, chęci, kapitał i... można rozpocząć działalność. Ale jest też cała „otoczka” biznesu, z którą każdy przedsiębiorca musi się zmierzyć. Wśród zmieniających się przepisów, ustaw i wytycznych często pozostawiony jest samemu sobie, walcząc z próbą zrozumienia tych rozporządzeń. Jeśli też należysz do tej grupy, serdecznie zapraszamy na nasz blog. Tutaj dowiesz się o wszystkich zmianach w zakresie prawa podatkowego, przepisów związanych  z zatrudnianiem pracowników, uzyskasz również informacje o możliwych formach wsparcia przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Zapraszamy więc do śledzenia naszego bloga.

 

 

Agnieszka Dzwonek

Agnieszka Piotrowska

Aleksandra Pasek

Barbara Weiss Szulc

Sabina Tuliszewska

DOFINANSOWANIE USŁUG

ZAKŁADANIE

I ADMINISTROWANIE STRONAMI WWW

RODO

Marzena Klonowska

Anna Glinka

Created by 

Skontaktuj się z nami:

 

tel. 510 008 070 

ul. Piłsudskiego 32

75-511 Koszalin